Autoři zastoupení ve sbírce

Tommaso BENEDETTI

(Londýn 1796–1863 Vídeň)

Malíř, grafik. Narodil se v Londýně. Odešel do Vídně, kde pracoval do konce života. Byl činný převážně coby reprodukční grafik.