Autoři zastoupení ve sbírce

Václav BROŽÍK

(Železný Hamr u Třemošné 1851–1901 Paříž)

Malíř historií, žánrů, portrétista. Umělec začínal jako elév v litografické dílně a porcelánce. Na pražskou akademii vstoupil teprve v roce 1868. Počátkem sedmdesátých let byl činný v Drážďanech a Mnichově, kde vytvářel pod vlivem Gabriela Maxe a Jana Matejka historické kompozice. V druhé polovině sedmdesátých let se pohyboval mezi Paříží a Prahou, než se natrvalo usadil v Paříži, kde jej později zastupoval vlivný obchodník Charles Sedelmayer, jehož dceru pojal za svoji choť. Brožíkova pařížská sláva postupně dolehla i do Prahy, která se pro něj stala natolik významným uměleckým trhem, že do Čech i přesídlil. V Praze působil coby profesor na akademii. Vytvořil erbovní díla českého pozdního historismu.