Autoři zastoupení ve sbírce

Václav HOLLAR

(1607–1677)

Český barokní rytec a kreslíř. Od roku 1627 působil ve Frankfurtu nad Mohanem (u M. Meriana), ve Štrasburku, Anverpách a v Kolíně nad Rýnem. Od roku 1636 byl činný ve službách hraběte Thomase Howarda z Arundelu, s nímž se dostal do Anglie, odkud za války utekl, aby se sem později vrátil. J  e autorem realistických barokních grafik, mezi jeho časté náměty náleží přírodní motivy, krajiny, veduty, mapy, portréty, městské prospekty, kroje a zátiší na volných listech i v souborech. Vytvořil také pohled na Prahu na základě vlastních kreseb z krátké návštěvy roku 1636.