Autoři zastoupení ve sbírce

Václav JANSA

(Německé Zlatníky 1859–1913 Černošice u Prahy)

Krajinář. Po studiích v Praze pokračoval ve Vídni. Ačkoliv první úspěchy získal jako figuralista, později se stal krajinářem. Stylově setrval pod silným vlivem vídeňského plenérismu. Po svém návratu do Čech počátkem devadesátých let 19. století se úspěšně zapojil do spolkového života. Pro panorama Bitvy u Lipan Luďka Marolda vytvořil krajinný rámec. Uskutečnil mnoho ilustrací pro nakladatele Jana Ottu. Známé jsou především umělcovy práce pro SvětozorZlatou Prahu. Významný je také krajinářský soubor Čechy.