Autoři zastoupení ve sbírce

Václav MARKOVSKÝ

(Praha 1789–1846 Praha)

Malíř. První umělecké vzdělání nabyl za vedení Ludvíka Kohla. V prvním desetiletí 19. století navštěvoval pražskou akademii. Podílel se na Dějinách českých v obrazích. Jako jeden z prvních uvedl na českou uměleckou scénu témata spojená s husitstvím. Ve třicátých letech se specializoval na sakrální historickou malbu. Působil jako učitel kreslení ve vlašském sirotčinci v Praze.