Autoři zastoupení ve sbírce

Viktor BARVITIUS

(Praha 1834–1902 Praha)

Malíř historických obrazů a žánrů. Od roku 1849 studoval na pražské akademii. V letech 1865–1868 pobýval v pařížském ateliéru Thomase Coutura. Později byl inspektorem obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze, pro niž zpracoval i první kritický seznam. Nejprve začínal jako malíř historických obrazů sentimentálního rázu, poté následovala žánrová poloha zobrazující život v Praze a Paříži.