Autoři zastoupení ve sbírce

Viktor EICHLER

(1897–1963)