Autoři zastoupení ve sbírce

Viktor STRETTI

(Plasy u Plzně 1878–1957 Praha)

Studoval nejprve krátce na uměleckoprůmyslové škole v Praze, poté tři roky na akademii u prof. Ženíška. Roku 1898 přešel na mnichovskou akademii do malířského ateliéru Carla Marra, navštěvoval zde také grafickou školu Petera Halma. V roce 1898 získal na výstavě v Mnichově zlatou medaili za první soubor leptů. Roku 1899 se vrátil do Prahy, již v roce 1901 však odjel do Paříže a Normandie. Definitivně se vrátil do Prahy v roce 1902. Vytvořil řadu grafik i maleb s náměty ze staré Prahy. Celý život hodně cestoval, pravidelně zajížděl do Francie, Německa a Anglie (v Londýně vytvořil řadu znamenitých litografií), procestoval Belgii a Holandsko, třikrát navštívil Itálii a roku 1919 pobýval na Slovensku. Stal se uznávaným portrétistou, vytvořil též několik plastik a portrétních plaket. Mnoho let byl předsedou Sdružení československých grafiků Hollar, jehož byl zakládajícím členem. Vystavoval s SVU Mánes a s SČUG Hollar.