Autoři zastoupení ve sbírce

Vilím AMORT

(1864–1913)