Autoři zastoupení ve sbírce

Vincenc (Čeněk) MELKA

(Nové Benátky 1834–1911 Kluž)

Malíř historií a žánrů. V letech 1847–1855 se vzdělával na pražské akademii. Krátce studoval i v Drážďanech. V roce 1863 odešel do Sedmihradska, kde se v Kluži stal učitelem kreslení. Coby oblíbený malíř korunního prince Rudolfa doprovázel arcivévodu na jeho loveckých výpravách. Začínal jako malíř historií rubenovsko-engerthovského ražení, aby později v jeho díle převládl žánr.