Autoři zastoupení ve sbírce

Vincenc MORSTADT

(Kolín nad Labem 1802–1875 Praha)

Nejvýznamnější pražský vedutista, rytec a kreslíř pražských pohledů druhé a třetí čtvrtiny 19. století. Studoval externě v krajinářské škole Karla Postla a u Jiřího Döblera se učil grafice. Při svém právnickém zaměstnání se věnoval tvorbě vedut a dokumentaci dobového života, nejvíce z prostředí Prahy. Od roku 1819 kreslil veduty Prahy a umělecké památky pro různé pražské časopisy. Později vycházela celá samostatná alba Morstadtových pohledů na Prahu, jež byla velmi populární. Zachycoval také další česká města. Jako zručný kreslíř dokázal volit nejen zajímavé a neotřelé záběry, ale také velmi drobnopisně vykreslit detaily. Vyjadřoval se podrobným věcným způsobem souznícím s atmosférou biedermeieru.