Autoři zastoupení ve sbírce

Vlastislav HOFMAN

(1884 - 1964)

Hofman byl jedním z nejklíčovějších představitelů českého kuboexpresionismu. Spoluzakládal Skupinu výtvarných umělců (1911 spolu s Fillou, Kubištou, Gutfreundem, Gočárek aj.) a v roce 1918 skupinu Tvrdošíjní. Vynikal ovšem jako scénograf, architekt, designér i malíř. V roce 1911 navrhl jako první kubistickcý nábytek. Známé jsou také jeho realizace keramiky pro firmu Artěl. Mimořádně působivý je jeho cyklus Dostojevskij, kde uplatnil svůj vynikající psychologizující talent pro vyjádření jednotlivých postav.