Autoři zastoupení ve sbírce

Vojtěch PREISSIG

(Světec u Teplic 1873–1944 Dachau)

Malíř, grafik a ilustrátor. V letech 1892–1897 navštěvuje UMPRUM v Praze (prof. Bedřich Ohmann). Roku 1898 odchází do Paříže, kde krátce působí jako spolupracovník u Alfonse Muchy. V letech 1898–1902 studuje v Paříži grafické techniky u Emila Delauna a Augusta Schmida. O rok později se vrací do Prahy, kde od roku 1905 pracuje samostatně a zakládá edici Česká grafika. V roce 1909 vydává vlastní knihu Barevný lept a barevná rytina. Po neúspěšném hospodaření s vlastní grafickou dílnou opouští roku 1910 Prahu a odchází do USA. Zde často mění svá působiště, mezi ta důležitá lze počítat The Art Students League v New Yorku (1912), Teachers College of Columbia University tamtéž. Poprvé zavádí v Americe linoryt a další speciální grafické techniky. V letech 1916–1918 působí jako grafik v Bostonu, aby vedl velkou School of Printing and Grafic Arts na Wentworthově Institutu. Je pověřen prací v americkém odboji. V nesnadné existenční situaci mu často pomáhá mecenáš a sběratel, továrník Jindřich Waldes. V letech 1930 a 1931 se definitivně vrací do Prahy. S obsazením Československa se angažuje v ilegálním odboji. Roku 1941 je zatčen a o tři roky později umírá v koncentračním táboře Dachau.
Preissigovo dílo poutá pozornost velkým cyklem jeho vrcholných grafických prací shromážděných v albu Coloured Etchings (1906), v nichž osciluje mezi secesním a symbolistním obsahem. Ilustruje Karafiátovy Broučky (1900–1903), pro něž vzniká protějšek v pařížském časopisu L` Assiete au Beurre. Před odchodem do USA vzniká bibliofilie Bezručových Slezských písní (1908–1910). V USA pokračuje na práci bibliofilií a komerčních knižních zakázek (např. Lang: Aucassin and Nicolet). V postupném hledání a objevování souvztažností biomorfních a geometrických struktur dospívá k vlastnímu abstraktnímu výrazu. Ve třicátých letech se věnuje abstraktní malbě.