Autoři zastoupení ve sbírce

W. KLIMT

(činný v 50. letech 19. století)

Grafik. Blíže neznámý člen dílny Karla Viléma Medaua.