Autoři zastoupení ve sbírce

Wilhelm RIEDEL

(Antonínov 1832–1876 Kundratice)

Malíř, krajinář. Syn bohatého sklářského podnikatele. V letech 1852–1856 byl studentem Haushoferovy krajinářské speciálky na pražské akademii, poté se vzdělával na düssseldorfské akademii u Oswalda Achenbacha (1857–1859). V letech 1861–1862 působil v Itálii a od roku 1864 v Paříži, kde byl konfrontován s barbizonskou školou. V jeho díle je čitelný ohlas díla Camilla Corota. Velký vliv měl na Riedelovu práci pobyt v Bretani a na Normandských ostrovech. V letech 1868–1869 vykonal druhou italskou cestu a vrátil se do Čech.