Cranachovská madona

01. 04. 2015 | rubrika: Nové akvizice ve sbírce | autor: Patrik Šimon

Kultivovaná malba barokního autora představuje pravděpodobně devoční mariánský obraz představující kojící madonu s ježíškem, tzv. typ madony lactans, který byl uctíván v malostranském karmelitánském klášteře. Prototypem k tomuto obrazu byla malba mimořádně plodné saské dílny Lucase Cranacha st. z počátku 16. století. S rozvojem mariánského kultu v 17. století obrazy typu Madony Lactans získávaly své místo především v duchovním prostředí ženských klášterů. Prototyp se šířil také prostřednictvím grafických listů. V Praze byly již v barokní době předmětem úcty varianty v klášteře malostranských karmelitek a cenná devoční kopie se dochovala také v pokladu pražské Lorety. Obraz lze přibližně datovat šířeji do druhé poloviny 17. století. Obraz pochází z významné pražské sbírky a zajímavě doplňuje ozvuky cranachovského vlivu v našich zemích.  

Sdílet na facebooku