Gotický relief

08. 03. 2016 | rubrika: Nové akvizice ve sbírce | autor: Patrik Šimon

Hřejivým pocitem sběratele bývá okamžik, kdy se tváří v tvář setká s dílem, které ho od prvního okamžiku fascinuje natolik, že se nelze vyhnout otázce – a je to vskutku dílo, které si mohu dovolit? Kde končí hranice nemožnosti a začíná čistá pláň trýznivého snění? Existuje přece vždy celá řada překážek.

Nejlepší věci k vám přijdou, když je nečekáte. A takhle to bylo s metrovým reliéfem zpodobňujícím sv. Annu, maminku Panny Marie, která drží obzvlášť líbezně kudrnatého Ježíška a objímá Pannu Marii s nádherně vlnitými vlásky. Sv. Anna nemá žádný atribut. Její plášť mívá zelenou barvu jako symbol jara a znovuzrození, což na dřevěném gotickém korpusu nevidíme, protože původní barevná polychromie byla sejmuta. Úžasné je vyjádření vzájemné lásky v gestice rukou, které kompozičně tvoří jakýsi pomyslný věnec. 

Odpovědí na dobovou provenienci je nenápadný aukční katalog z konce dvacátých let dvacátého století, kde se dražilo zařízení zámku Průhonice. Ten, jak známo, patřil šlechtické Sylva-Tarouccovské rodině, která jej na konci devatenáctého století přestavěla v historizujícím novorenesančním stylu. Jenže náročný život, pozemkové reformy rodinu donutily, aby jej v roce 1927 prodali československému státu. V těch okamžicích se reliéf z lipového dřeva pod katalogovým číslem 1068 dostává do oběhu. V umělecké aukční síni Hořejš jej určili jako českou práci s vyvolávací cenou 4000 prvorepublikových korun. Osobně se domnívám, že jde o německé dílo pozdní gotiky, jehož kořeny lze hledat v Norinberku před rokem 1500. V katalogu je původní fotografie. Tato akvizice významně obohacuje naše sbírky a stává se přední součástí mistrovských děl naší kolekce.  

Sdílet na facebooku