Mramorový zázrak

01. 01. 2017 | rubrika: Nové akvizice ve sbírce | autor: Patrik Šimon

Není tomu tak dávno, co jsme psali o nově získaném mramoru od Franze Metznera (viz blog 28.7. 2015 – Barwig a Metzner). Z hlediska světového trhu s uměním se díla tohoto významného česko německého sochaře vyskytují jak šafrán. Dalo by se říci, že všechny Metznerovy plastiky, které se v poslední době objevily na trhu s uměním, jsme zakoupili prozatím my. Skóre dvou mramorů a jedné bronzové sochy tak spoluutvářejí poměrně zajímavý vhled do jeho tvorby, která ovlivnila celou plejádu světových sochařských jmen (Ivan Meštrovič, Wilhelm Lehmbruck, Antoine Bourdelle, Karl Wilfert aj.)

Světsky pojatá madona s dítětem, respektive matka s dítětem, ukazuje, jak Metzner zpracoval v nadčasovém slohu podněty ze starověkého asyrského sochařství ve velmi subtilní moderní zkratce. Nakročil tak do dekorativního stylu art deco, který přichází až o dvacet let později. Precizní detaily, výběr kararského mramoru s lineárními modrými kazy, které vláčně následují geometrii Metznerových zkratek, to všechno je projevem vrcholného sochařova období okolo roku 1912, kam dílo datujeme s ohledem na doložené analogie. K naší matce s dítětem existuje monumentální kamenná socha Matky, vystavená v roce 1912 na Grosse Kunstaustellung v Drážďanech (vit reprodukce v časopisu Die Kunst, München 1912, str. 515) a rovněž Matka s dítětem, provedená v keramice (okolo 1915) v majetku Ostdeutsche Galerie Regensburg, pocházející z pozůstalosti po sochaři.      

Získáním tohoto vpravdě mimořádného sochařského díla (pravděpodobně původně určeného pro privátní dekoraci) rozšiřujeme nejen sekci sochařské sbírky, ale také kolekci česko německých autorů, která je pro nás fascinující neustálým objevováním zapomenutých souvislostí.   

Sdílet na facebooku