Poklad z Mantovy v Praze

26. 02. 2018 | rubrika: Nové akvizice ve sbírce | autor: Patrik Šimon

Podobenství o rozsévači koukolu (Matouš 13,1-23) od Domenica Fettiho (1588/9-1623) je dílem jednoho z nejvýznamnějších italských malířů 17. století, působícího převážně v Římě, Mantově a Benátkách, které je variantou vystavenou dnes v Obrazárně Pražského hradu (olej na dřevě, 60,8x44,5 cm), který byl do uměleckohistorické literatury uveden v roce 1962 profesorem Eduardem A. Šafaříkem. K tomuto námětu existuje deset kopií rozdílné kvality, které byly z tohoto prototypu vytvořeny (viz Eduard A. Safarik, Fetti, Milano 1990, s. 77-82, č.kat.20) a dokazují velkou oblibu této kompozice ve sběratelských kruzích. 

Rozměry našeho obrazu 61,2x44,8 cm odpovídají prototypu z Obrazárny Pražského hradu. V nepatrných detailech krajiny se naše kompozice odchyluje, což je logické. Restaurátorským průzkumem bylo zjištěno, že nalezené pentimenti v koruně stromu vlevo vykazují známky plnohodnotného tvůrčího přístupu, což poukazuje k tomu, že malbu nelze řadit mezi pouhé reprodukce daného námětu. 

Celý původní cyklus Třinácti alegorických podobenství objednal u Fettiho kníže Ferdinando Gonzaga, aby jím dal ozdobit takzvanou Grottu Isabely d Este v mantovském Palazzo Ducale, zprvu v Corte Vecchia, později, již za doby Fettiho, přenesenou do tzv. Appartamento del Paradiso. Velkou část této série, včetně Rozsévače, zakoupil v roce 1627 George Villiers, kníže z Buckinghamu, jehož dědici ji prodali v roce 1649 v Antverpách rakouskému arciknížeti Leopoldu Vilémovi. Podobenství o rozsévači zůstalo v císařských sbírkách na Pražském hradě, kde je dosud vystaveno. Osm dalších obrazů cyklu bylo v roce 1742 prodáno do Drážďanské galerie. Podložkou našeho obrazu je silnější topolová deska, malířský materiál výhradně používaný v Itálii, což samo o sobě vede k závěru, že toto velmi kvalitní dílo vzniklo nepochybně do roku 1623 ve Fettiho dílně. Další varianta je uložena ve sbírce Thyssen-Bornemisza v Madridu, kde ovšem část obrazu je zrcadlově obrácena včetně postavy rozsévače, který tak seje koukol pšenice pravicí. Další díla jsou v držení např. v The Courtauld Gallery v Londýně a Worcester Art Museum. Přípravná kresba červenou křídou je uchovávána v Ermitáži v Sankt Petěrburgu.        

Sdílet na facebooku