Samson

26. 09. 2015 | rubrika: Nové akvizice ve sbírce | autor: Patrik Šimon

Získat obraz umělce, jehož historii lze vystopovat až k provopočátkům jeho vzniku, se podaří málokdy. V naší sbírce se ocitlo v pravdě pozoruhodné dílo, které je zajímavé nejen tím, že jej vytvořil jeden z nejdůležitějších malířů benátské malby 17. století, ale také svou prokázanou proveniencí.

Obraz představující Akt Samsona je dílem malíře Pietra della Vecchia (Vicenze 1603 – Benátky 1678), jednoho z nejznámějších benátských malířů 17. století, který pracoval mezi léty 1660-3 v Benátkách pro tamního císařského vyslance hraběte Humprechta Jana Czernina, v jehož rozsáhlé sbírce je náš obraz dokumentován v kresebném třísvazkovém inventáři z lobkowiczkého mejtku z roku 1669, jako č. I, obr. 27b, společně s dalšími drobnými jedenácti kresbami. Tato kuriozní serie, jak citujeme z posudku nedávno zesnulého předního znalce evropského umění 17. století, profesora Eduarda A. Šafaříka, dvanácti obrazů téhož rozměru, znázorňovala různé mytologické (např. Vulkán, Herkules, Marsyas, Prometheus, Apolo a další) a biblické hrdiny, jak si je hrabě Černín vybral a u malíře osobně objednal. Nyní je soubor obrazů rozptýlen po celém světě, jako například jeho Herkules z Herzog Anton Ulrich musea v německém Braunschweigu. Jedná se o skvěle dokumentovaný soubor obrazů, tzv. "Akademií," objevující se v inventáři monumentálního pražského paláce na Hradčanech.  

 

Sdílet na facebooku