Středověký poklad

23. 08. 2018
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Tilman Riemenschneider je jedním z největších německých sochařů pozdní gotiky

ÚNOS SABINKY OD GIAMBOLOGNY

26. 06. 2018
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Bronzový unikát italského manýrismu v naší sbírce

Unikátní dílo italské renesance

21. 03. 2018
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Naši sbírku obohatilo dílo srovnatelné kvalitou s nejlepšími sochařskými výkony jaké známe z pařížského Louvre nebo Metropolitního muzea v New Yorku.

Poklad z Mantovy v Praze

26. 02. 2018
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

V kontextu Fettiho díla se jedná o mimořádně zajímavý objev, který ocenil ještě za svého života profesor Eduard Šafařík, autor dvou Fettiho monografií

Alegorie země z rudolfínských sbírek

26. 02. 2018
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Dílo proslulého Benátčana se nedávno stalo ozdobou naší kolekce

Pignoniho Kleopatra

09. 02. 2017
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Kleopatra je symbolem lhostejnosti k bohatství. Pignoni vytvořil mistrovské dílo zobrazující její smrt.

Mramorový zázrak

01. 01. 2017
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Na českém trhu se objevila další Metznerova socha. Nezbývalo nám nic jiného než ji získat.

Monumentální Halbax

01. 01. 2017
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Úctyhodný formát 247 x 166 cm poukazuje na  skutečnost, že obraz byl součástí nástropní dekorace v chrámové kapli nebo v prostoru kláštera.

Vrchol benátského tenebrismu

23. 08. 2016
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Naše akviziční politika stále více směřuje k získávání prvotřídních děl starých mistrů. V tomto případě je Antonio Zanchi příkladem skvělé benátské malby.

Skvost evropského romantismu

30. 06. 2016
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Krajina, která dramaticky vyjadřuje lidskou vykořeněnost i živelnost přírody v půdorysu ztráty i nalezení božské podstaty