ALFRED KUBIN & SASCHA SCHNEIDER

Démoni ze země nevědomí

Publikace poprvé reprodukuje celé Kubinovo album Facsimile-drucke nach Kunstblättern von Alfred Kubin a Schneiderův cyklus Zwölf Zeichnungen von Sascha Schneider a představuje tak reflexi jejich díla ve vzájemných souvislostech. V Kubinově díle se nalézají pro české prostředí  četné paralely (např. Josef Váchal), zatímco Sascha Schneider, který se narodil v Rusku, zůstává pro zdejší publikum neznámým německým autorem bez bližší vazby na naše prostředí. Jak u Kubina, tak u Schneidera jsou zajímavá zejména stylová a psychologická východiska, jejichž analýza může hodně napovědět o duchovním klimatu na přelomu 19. a 20. století.
Kniha je doplněna o kresebné materiály z fondů Národní galerie v Praze, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Oblastní galerie v Liberci, Landesmusea Linz a několika soukromých sbírek v České republice.


naše cena 1.500,– Kč
  poštovné a balné je zdarma
objednávky: patrik.simon@atlas.cz
texty:Adam Hnojil
rok vydání:2014
počet stran:120
počet reprodukcí:87
formát:š. 240 × 260 mm
vazba:pevná, V8
náklad:400 ks
mutace:česká
ISBN:978-80-87352-08-3 | 978-80-87799-17-8
nakladatel:Patrik Šimon – Eminent | Alšova jihočeská galerie
preview