DIE TOTGESCHWIEGENE MODERNE

Illusionen und Träume / Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon / 1880–1930

Výstava je pokusem o hlubší sondu do vztahů mezi německým a českým uměním v období od konce 19. století do 30. let 20. století. Projekt je založen na mapování mezer v historii diskontinuitního vývoje umění spjatého jak se sledováním významných osobností moderny a avantgardy, tak solitérních projevů. S tím souvisí i objevování tvorby umělců, jejichž domovem i rodištěm bývaly Čechy. Výstava se opírá o linii sledující nástup moderny, kótovanou důležitými stylovými proměnami. Konec století je tak předveden v záměrně rozostřené atmosféře dekadence, symbolismu a secese. Projekt nabízí díla pestré skladby autorů (např. A. Brömse, W. Hablik, R. Jettmar, E. von Kahler, G. Kars, G. Klimt, K. Kollwitz, M. Kopf, A. Kubin, B. Kubišta, F. Kupka, L. Marold, G. Max, O. Mueller, E. Munch, E. Orlik, V. Preissig, R. Teschner, J. Váchal ad.). Výstavu doprovázejí výpravné publikace v samostatném českém a německém vydání.

Kunstmuseum Bayreuth
Maximilian Strasse 33, 95444 Bayreuth, Německo


datum konáníod 21. 2. 2010
do 18. 4. 2010
zobrazit
zobrazit soubor (pdf, 0.1 MB)