ZAMLČENÁ MODERNA

Iluze a sny / Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona / 1880–1930

Projekt je založen na mapování mezer v historii diskontinuitního vývoje umění spjatého jak se sledováním významných osobností moderny a avantgardy, tak solitérních projevů rozmanité stylové i obsahové povahy. Těžiště výstavy se opírá o časovou linii sledující nástup moderny, kótovanou důležitými stylovými proměnami v atmosféře symbolismu, secese a naturalismu, které s koncem „krásné epochy“ do období první světové války vygenerovaly prudké střídání stylů. Výstava vedle důležitých jmen evropské avantgardy jako například G. Klimt, O. Kokoschka, K. Moser, A. Kubin, E. Munch, O. Mueller aj. přináší sondy do tvorby jejich českých protějšků – F. Kupky, L. Marolda, G. Maxe, V. Preissiga, J. Panušky, J. Váchala, ale také příklady velkého umění českých Němců, jakými v první vlně byli R. Teschner, E. Orlik, A. Brömse, W. Hablik a další. V teritoriu zvolené koncepce výstavy vystupují taktéž představitelé domácí české avantgardy (B. Kubišta, V. Špála, E. A. Pittermann-Longen, Z. Rykr), jejichž zrcadlem zůstanou práce kosmopolitně vyhraněných jmen česko-německých malířů (M. Kopf, G. Kars, M. Pollak, K. Gröger, H. Steiner-Prag). Publikace k výstavě.

Galerie výtvarného umění v Chebu
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb


datum konáníod 30. 7. 2009
do 5. 10. 2009
zobrazit
zobrazit soubor (pdf, 0.2 MB)