FRANTIŠEK KUPKA

ČECH, FRANCOUZ, EVROPAN. Ze sbírky Patrika Šimona

František Kupka jako jeden z prvních průkopníků abstraktního malířství vnímal přírodu jako dokonalý a pravdivě nezobrazitelný model světa, vůči němuž je nutné postavit zcela originální a nikým nevynalezený způsob uchopení. Pro Kupku, když to velmi zjednodušíme, existoval mikrokosmos a makrokosmos bez rozdílu nazírání. Vesmír se může odehrávat v pestíku květiny, stejně jako ve fyziologickém rozpoložení oka vnímajícího nekonečnost hvězdné oblohy. Výstava věnovaná dílu F. Kupky ze sbírky Patrika Šimona (prezentovaná v rámci mezinárodní konference „František Kupka – Čech, Francouz, Evropan“) nemůže a ani nehodlá obsáhnout všechny polohy Kupkovy obdivuhodné tvorby. V zásadě dává do kontrastu dva protipóly jeho umění a myšlení, v nichž je spojnicí Cesta ticha. V řadě ukázek je Kupka předveden jako bystrý a virtuózní kreslíř s neuvěřitelně bravurním zvládnutím pohybu, psychologie a gestiky.

 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové


datum konáníod 1. 10. 2008
do 12. 10. 2008
zobrazit soubor (pdf, 0.2 MB)