JOSEF BERGLER

A GRAFIKA V PRAZE 1800–1830

Výstava představuje výběr z grafické tvorby prvního ředitele pražské akademie a jeho žáků (ilustrace Bible, antická mytologie, novoročenky, ale také vizitky nebo karikatury). Projekt dále ukazuje rozmanité polohy kreslířského umění Josefa Berglera v přímých či nepřímých zpětných vazbách na grafiku. Podle Berglerových listů pracovali na jedné straně kultivovaní amatéři jako například Kristián Kryštof Clam-Gallas, vysoký úředník i mecenáš umění v Praze, a na druhé většina zdejších nejznámějších grafiků Berglerovy doby, například Josef Karel Burde, Jiří Döbler, Josef Drda, Antonín Herzinger, Vilém Kandler, Antonín Machek nebo Václav Schuldes. Výstavu doprovází obsáhlá, více než čtyřsetstránková publikace, která je výsledkem několikaletého širšího vědeckého výzkumu vedeného profesorem Romanem Prahlem a jeho spolupracovníky. 

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Václavské náměstí 811/4, Olomouc


datum konáníod 16. 5. 2008
do 24. 8. 2008
zobrazit soubor (pdf, 0.1 MB)