JOSEF BERGLER

A GRAFIKA V PRAZE 1800–1830

Grafika raného 19. století je přitažlivá pro badatele, sběratele i širší veřejnost. Publikum může překvapit bohatstvím témat, sahajících od ilustrace Bible i antické mytologie přes novoročenky až po karikaturu. Tyto grafické listy, formátem většinou drobné, jsou stále přístupné sběratelům. A historici umění zde chtějí zacelit mezeru v dosavadním poznání umění této epochy. Pozornost bývala věnována městské a krajinné vedutě (jak ukazuje úvodní část výstavy představující topos města, v němž se pohyboval Josef Bergler a jeho souputníci), zatímco figurální tvorba pražských grafiků zůstávala stranou. Bergler byl zejména nadaným kreslířem i všestranným návrhářem. Výstava ukazuje rozmanité polohy kreslířského umění Josefa Berglera v přímých či nepřímých zpětných vazbách na grafiku. Vytvořil mj. obsáhlý soubor grafických listů a navrhl množství grafik prováděných dalšími autory, včetně několika rakouských i saských. K výstavě vychází katalog raisoné.

Galerie výtvarného umění v Chebu
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb


datum konáníod 25. 1. 2008
do 16. 3. 2008
zobrazit
zobrazit soubor (pdf, 2.4 MB)