V ZAJETÍ VÁŠNĚ

Sbírka Patrika Šimona

Expoziční výběr zahrnuje 255 kreseb, grafických listů, obrazů a soch a představuje tak výjimečnou příležitost seznámit se v řadě tematických okruhů s díly českých i evropských umělců pěti staletí. Výstava je členěna na deset hlavních tematických kapitol, jež představují ukázky dvou středověkých iluminovaných rukopisů, výběr z manýristické a barokní kresby a grafiky, krajinářství 19.  století včetně vedut, vzorníků, zahrad a parků. Předělem ke kapitolám o historických reminiscencích, především historické malbě, jsou portréty a karikatury. Dále se zde představuje žánr v proměnách dlouhého století. Závěrečné části výstavy předchází rafinovaně traktovaný příběh o androgynovi od něžné dospívající dívky až po vyzrálou femme fatale. Samotný vstup do nové doby představuje práce dekadentních symbolistů včetně zvláštního oparu orientálních vizí, především v díle znovu objevovaných pražských Němců. K výstavě byl vydán výpravný sbírkový katalog.

Muzeum umění Olomouc
Denisova 824/47, Olomouc


datum konáníod 21. 10. 2004
do 31. 12. 2004
zobrazit
zobrazit soubor (pdf, 1.7 MB)