MICHAL SINGER

Utajená hvězda undergroundu

Dílo Michala Singera (*1959) věnované na této speciální výstavě jeho nejranější tvorbě, která zatím nebyla celistvě veřejnosti ukázána, nabízí fascinující příběh „nočního chodce pohybujícího se na odvrácené straně dne“, jak výstižně říká sám malíř. Obrazy z osmdesátých let 20. století jsou totiž zcela neznámé v kontrastu k jeho současnému expresionistickému dílu. Jedná se o vize zčásti surreálné a zčásti zaměřené na odcházející atmosféru městské periferie spojenou se Singerovým milovaným Smíchovem, k němuž je připoután magickým vztahem. Díla Michala Singera nezapřou básnivě syrovou inspiraci prací Pavla Brázdy a emocionální minimalismus Ivana Sobotky. Jsou však výslednicí vlastní imaginativní zkušenosti se syrovou skutečností, která byla tak tíživá v šedi končícího socialismu. Michal Singer studoval v letech 1980–1984 filozofii na Univerzitě Karlově, aby až do začátku revoluce paradoxně působil v dělnických profesích. V devadesátých letech stál u zrodu týdeníku Respekt a podílel se na jeho grafické podobě, stejně tak spolupracoval s redakcí Revolver Revue. Výstavu doprovází katalog

Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům
U Černé věže 22, České Budějovice


datum konáníod 28. 11. 2014
do 25. 1. 2015