JEDEN SVĚT NESTAČÍ

Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona

Výstavu v prostorách bývalého zámeckého pivovaru pořádá Smetanova Litomyšl, o.p.s., ve spolupráci s nadačním fondem BOHEMIAN HERITAGE FUND. U příležitosti hudebních slavností se na ploše padesáti špičkových exponátů představí výběr vynikajících uměleckých skvostů příběhu kultury 19. století Rakousko-Uherska. 

„Výtvarný potenciál přesahoval vymezované hranice a skrze individuální snahy umělců expandoval mnohem dál. Stylová různorodost devatenáctého století se stala jakýmsi bezejmenným poslem budoucí postmoderní společnosti, která také nemá jednotící ideu a její svět nám vlastně nestačí,“ popisuje smysl projektu jeho autor Patrik Šimon.

Návštěvníci mají možnost shlédnout vynikající díla ze starší epochy 19. století jako např. Ludvíka Kohla, Antonína Machka, Františka Tkadlíka, Thomase Endera, Rudolfa von Alta, Alexandra Clarota, Josefa Navrátila, Karla Purkyně, Josefa Mánesa či z období secese a symbolismu Vojtěcha Preissiga, Luďka Marolda, Jana Štursu nebo Franze Metznera. K výstavě vychází nová publikace ve spolupráci s Bohemian Heritage Fund.

Zámecký pivovar Litomyšl


datum konáníod 11. 6. 2015
do 6. 7. 2015