ALFRED KUBIN a SASCHA SCHNEIDER

Démoni ze země nevědomí

Společná výstava Alfreda Kubina (1877–1959) a Saschi Schneidera (1870–1927) je srovnávací reflexí jejich tvorby ve vzájemných souvislostech. Ne náhodou se v Litoměřicích odehrává obnovená repríza díla Alfreda Kubina, který se zde narodil, přičemž existují četné paralely s uměním Josefa Váchala nebo Jaroslava Panušky, zatímco Sascha Schneider, který se narodil v Rusku, zůstává pro zdejší publikum neznámým německým autorem bez bližší vazby na naše prostředí, ačkoli ilustroval romány Karla Maye, jenž jeden čas žil v nedalekém Ústí nad Labem. Výstava je tedy pojata jako polemická laboratoř, jejímž motivem je ukázat, jak oba malíři zásadním způsobem utvářeli diskurz četných „ismů“ na přelomu 19. a 20. století. Páteří projektu se stávají dva pozoruhodné celky. Grafický cyklus Facsimiledrucke nach Kunstblättern von Alfred Kubin (1903), tzv. Weberovo album, kterým Kubin vstoupil na uměleckou scénu a doslova na ni zazářil, neboť bylo zřejmé, že přišel někdo, kdo od základů mění rétoriku vnímání podvědomí a světa fantazie a cyklus Zwölf Zeichnungen von Sascha Schneider (1896), které autor vytvořil jako osobní žalobu světa v jeho pokrytectví a zkáze. Oba vycházeli z mocného vlivu Maxe Klingera, jehož dílo je na výstavě rovněž zpřístupněno.

Severočeská galerie v Litoměřicích


datum konáníod 25. 6. 2015
do 20. 9. 2015
zobrazit soubor (pdf, 0.1 MB)