TRIUMF MANÝRISMU A BAROKA

ze sbírky Patrika Šimona

Co divák uvidí na ploše výstavy čítající okolo sedmdesáti exponátů? Především příběh. Ten je pro sběratelskou dramaturgii Patrika Šimona typický. Expozici otevírá Albrecht Dürer špičkovou mědirytinou Adam a Eva. Tento renesanční malíř byl natolik důležitý pro císařský dvůr Rudolfa II., že se s ním a zejména s jeho inspirující tvorbou identifikovali četní umělci na dvoře uměnímilovného císaře. Rozhodně divácky nosná bude přítomnost zajímavého oleje z okruhu Lucase Cranacha st. Madona Lactans. V tomto kontextu pak vyniknou práce Aegidia Sadelera II. a Daniela Fröschla. Projekt představí všechny tři slavné grafické portréty císaře Rudolfa II., ale také jeho bratra Matyáše a několik pozoruhodných ukázek manýristické kresby a grafiky od Hendricka Goltzia, Bartholomea Sprangera, Roelanta Saveryho aj. Vynikající je sochařské zastoupení v čele se dvěma protějškovými mramory Pietra Berniniho Herkules a Omfalé. Následují řezbářská díla Mistra Pinzela, ale také virtuozní plastiky M.B. Brauna a F.M. Brokoffa.  Vrcholnou ukázkou je monumentální olej David s hlavou Goliáše od Johanna Carla Lotha. Velkým chef-d´oeuvrem se stane kresba pravděpodobně z okruhu Rembrandta Harmenszona van Rijn. Nebudou chybět ani práce Václava Hollara. Stručně lze říci, že výstava ukazuje středoevropské umění ve vzájemném dialogu se školami italskými, francouzskými a holandskými. Výstavu doprovází nová stejnojmenná publikace.  

Litoměřice Severočeská galerie


datum konáníod 25. 6. 2015
do 20. 9. 2015