Alegorie jara

28. 05. 2014 | rubrika: Nové akvizice ve sbírce | autor: Patrik Šimon

ALEXANDER JAKESCH (1862–1934)
Alegorie jara
před 1900
olej, plátno, dřevěná deska
130 × 400 mm

 

Novou akvizicí sbírky je komorní drobná práce Alexandera Jakesche (1862–1934), autora, který se velmi vzácně vyskytuje na českém trhu s uměním. Před lety získalo Židovské muzeum v Praze do kolekce jeho raný obraz z roku 1889, jenž se nabízel v Londýně a představoval žánrový výjev prodeje mléka v Kostečné ulici na Josefově. Jakesch náležel do první průkopnické generace česko-německých židovských malířů. Studoval na pražské akademii a později také v Mnichově. V roce 1903 se stal profesorem na pražské uměleckoprůmyslové škole. Kromě řady salonních děl, vystavovaných v Krasoumné jednotě, existuje jeho alegorická výzdoba císařských lázních v Karlových Varech. Známý je také jeho bratr, rovněž malíř, Heinrich Jakesch.
Naše alegorická scéna představuje jarní idylu naplněnou rajským optimismem a lehkostí. Odkazuje na neméně známá dobová vystoupení Vojtěcha Hynaise (například v naší sbírce olejová studie Jara pro Královskou lóži v Národním divadle) nebo Eduarda Veitha a jsou v ní patrné prvky vídeňské historické malby střetávající se s francouzským espritem. Jakeschova akvizice rozšiřuje naši sbírku o závažné jméno česko-německé židovské scény, která formovala mnohonárodnostní podobu středoevropské kultury. 

 

 

Sdílet na facebooku