EXCELENTNÍ CAFFIERI

25. 06. 2019
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Vrchol francouzského rokokového sochařství reprezentuje Jean Jacques Caffieri, dvorní sochař krále Ludvíka XV.

Kupecký ano i ne

25. 06. 2019
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Dějiny umění jsou dějinami interpretací. I v jedné generaci historiků umění dochází k častým atribucím i reatribucím. To je případ našeho pozoruhodného obrazu.

Středověký poklad

23. 08. 2018
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Tilman Riemenschneider je jedním z největších německých sochařů pozdní gotiky

ÚNOS SABINKY OD GIAMBOLOGNY

26. 06. 2018
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Bronzový unikát italského manýrismu v naší sbírce

Unikátní dílo italské renesance

21. 03. 2018
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Naši sbírku obohatilo dílo srovnatelné kvalitou s nejlepšími sochařskými výkony jaké známe z pařížského Louvre nebo Metropolitního muzea v New Yorku.

Alegorie země z rudolfínských sbírek

26. 02. 2018
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Dílo proslulého Benátčana se nedávno stalo ozdobou naší kolekce

Poklad z Mantovy v Praze

26. 02. 2018
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

V kontextu Fettiho díla se jedná o mimořádně zajímavý objev, který ocenil ještě za svého života profesor Eduard Šafařík, autor dvou Fettiho monografií

Pignoniho Kleopatra

09. 02. 2017
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Kleopatra je symbolem lhostejnosti k bohatství. Pignoni vytvořil mistrovské dílo zobrazující její smrt.

Monumentální Halbax

01. 01. 2017
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Úctyhodný formát 247 x 166 cm poukazuje na  skutečnost, že obraz byl součástí nástropní dekorace v chrámové kapli nebo v prostoru kláštera.

Mramorový zázrak

01. 01. 2017
rubrika: Nové akvizice ve sbírce

Na českém trhu se objevila další Metznerova socha. Nezbývalo nám nic jiného než ji získat.