EXCELENTNÍ CAFFIERI

25. 06. 2019 | rubrika: Nové akvizice ve sbírce | autor: Patrik Šimon

Vrchol francouzského rokokového sochařství reprezentuje Jean Jacques Caffieri (1725 – 1792), dvorní sochař krále Ludvíka XV. Byl současníkem slavného hudebního skladatele Jeana Philippe Rameaua, kterého také portrétoval. Vytvářel většinou mramorové nebo terakotové busty slavných encyklopedistů nebo jiných intelektuálních veličin (Lafontin, Jean Racine, Pierre Corneille, Moliére aj.), ale i podobizny krále a dvorských metres (jako například královu milenku Madame du Barry). Sám Caffieri pocházel z italské sochařské rodiny (jeho otec i bratr se věnovali sochařství), ovšem do Francie přišel až za regenství kardinála Mazarina. Celý život zůstal svobodný a bezdětný. V letech 1749 -53 působil ve vile Medici v Římě, aby v roce 1757 jako žák Francoise Lemoyna studoval sochařství na francouzské královské akademii. Podobně jako mladší Jean Antoine Houdon svá díla realizoval pro řadu zahraničních objednávek (sousoší generála Richarda Montgomeryho v kapli St.Paul v New Yorku). 

Materiálu, z něhož je busta vytvořena, se říká terakota, což je pálená hnědá jílovitá hlína s příměsí vápence. Vysokým žárem a dlouhým vypalováním dociluje charakteristické hnědo oranžové barvy. Nejstarší terakotové sochy bývaly po vytvoření nejprve sušeny na slunci a vypalovány v popelu otevřených ohnišť. Technika je známa již od časů antiky. Obnovený zájem o antické umění ve 2. polovině 18. století vedl k vyhledávání a kopírování antických prací z terakoty i terry sigillaty. Technický rozvoj terakotu té době ve Francii a v Anglii přiblížil kvalitě porcelánu. V čele rozvoje stály nejvýznamnější manufaktury v Sevres (než přešla na výrobu porcelánu). Terakotě se ve Francii věnovala celá řada umělců a její sbírání se stalo fenoménem řady zahraničních institucí.   

Do sbírky jsme zařadili mimořádný exemplář z terakoty pocházející z vrcholného období Caffieriho, který představuje snad  jeho přítele Cornelise van Cleve v bohaté expresivně pojaté paruce. Dílo svou proveniencí pochází z českých sbírek. Exemplář vhodně doplňuje naši kolekci francouzského umění, jehož sbírání se věnujeme příležitostně. Caffieriho díla nalezneme ve světových muzeích od pařížského Louvre, přes Gettyho museum v Los Angeles po petrohradskou Ermitáž.    

      

 

Sdílet na facebooku