Skvost smyslnosti

12. 05. 2014 | rubrika: Nové akvizice ve sbírce | autor: Patrik Šimon

FRANÇOIS BOUCHER (1703–1770)
Venuše s amorkem
1739
tužka, akvarel, papír
216 × 165 mm

Smyslnost, rafinovaná krása a vznešenost. Tyto základní premisy charakterizují dílo francouzského rokokového malíře Françoise Bouchera (1703–1770), který pracoval pro madam Pompadour a jehož nesmlouvavý kritik a filosof Denis Diderot osočoval z faktu, že zobrazuje ženy jako frivolní kurtizány.

Nedávno zůstala na českém trhu s uměním nepovšimnuta virtuozní miniatura vytvořená v jemném kresebném přednesu s lehce nasazeným akvarelem představující Venuši s amorem. Je označena nepůvodní signaturou, nicméně dvě připojená sběratelská razítka nechávají tušit, že se jedná o důležitou provenienci. Podařilo se nám identifikovat, že jde o velevýznamné sbírky. Pierre Defer-Dumesnil (1798–1870) byl poradcem francouzského krále Philippa a jeho kolekce čítala tisíce prvotřídních kreseb, jež byly rozprodány ve Francii. Odtud naše kresba putovala do sbírky Alfreda Beurdeleye (1847–1909). I tuto kolekci postihl osud rozprášení celoživotního úsilí jejího tvůrce, aby se posléze ocitla v Čechách.

Kultivovaný přednes kompozice nás nenechává na pochybách, že její tvůrce byl obeznámen s díly renesančních a manýristických malířů, o čemž svědčí idealizovaná sošnost erotického zaklonění trupu bohyně lásky Venuše, k níž se přimyká amorek s lukem.

Naše bádání je teprve na začátku a kresbu se chystáme podrobit detailní stylové analýze. Již nyní je však zřejmé, že mistrovské arcidílo významně obohacuje naši kolekci evropského umění. Dne 7. června 2014 slavnostně předvedeme unikát veřejnosti v naší expozici v Clam-Gallasově paláci. Jejího odborného uvedení se ujme Lucie Daňková samostatnou přednáškou.

  

Sdílet na facebooku