Znovuobjevený El Greco

09. 01. 2016 | rubrika: Nové akvizice ve sbírce | autor: Patrik Šimon

Na konci minulého roku se odehrála v nenápadné vídeňské aukční síni podivuhodná událost. V nabídce se objevil obraz ukřižovaného Krista připisovaný El Grecovi, zvaného Domenico Theotokopulos (1541-1614). Obrazů s El Grecovými náměty je po světě hodně, ale nejedná se často o původní autorovi práce. I v tomto ohledu velmi nízký odhad dvě stě euro naznačoval, že experti příslušného aukčního domu nevěří, že by šlo o originál slavného španělského představitele manýrismu. Po agresivním boji se podařilo získat obraz Ukřižovaného Krista na Golgotě za sice výrazně vyšší cenu než byl odhad osm set euro, nicméně i tak v porovnání s jinými El Grecovými díly se jedná o značně výhodnou transakci. Za stejné peníze ve výsledku můžete v Čechách získat průměrný olej od Václava Radimského, jenž je momentálně módní ikonou. Uvědomíme-li si, že se v roce 2013 prodalo v Londýně u Sotheby´s srovnatelné dílo za 14 milionů dolarů, pak se v případě objektivního prokázání autorství jedná o mimořádně cenný nákup. 

Vzhledem k problematice vývozních procedur necháváme dílo přezkoumat předními experty oboru v zahraničí a na základě dalších úvah rozhodneme zda se dílo stane součástí naší celoevropské obchodní politiky a zůstává otevřenou otázkou, kde obraz nakonec trvale zakotví nebo zda se stane dlouhodobou zápůjčkou v předních zahraničních institucích. 

Sdílet na facebooku