JEDEN SVĚT NESTAČÍ

Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona

Sbírka Patrika Šimona se představuje veřejnosti ambiciózním projektem, jehož cílem je ukázat proměny jedné doby na pozadí umělecké kultury, která nefungovala izolovaně. Přísně národní model umění už v dnešním světě neobstojí. Proto vedle známých jmen českého umění od generace zakladatelů jako byli Josef Bergler, Ludvík Kohl, Antonín Machek, Antonín Mánes, František Tkadlík, Josef Führich, Josef Mánes, Josef Navrátil či Karel Purkyně po umělce působící v závěru století jako Jaroslav Čermák, Vojtěch Hynais nebo Josef Václav Myslbek defilují pro českého diváka méně frekventované osobnosti rakouské a německé malby, zastoupené na výstavě Augustem Georgem Friedrichem Lucasem, Carlem von Blaas, Leopoldem Ernstem, Alexandrem Clarotem, Josefem Zumsandem, Rudolfem von Alt, Thomasem Enderem aj. Potkávali se zcela sebevědomě na někdejších výročních výstavách v evropských metropolích a pak zůstali na dlouhá léta zapomenuti. Vyzdviženi z hlubin času představují hodnoty často překvapivě obohacující náš nynější obzor o rozmanité a stylově různorodé umění, které nemělo jediný styl a formu a k jehož charakteristice používáme jen časové vymezení tzv. dlouhého století. Výstavu bude doprovázet stejnojmenná publikace.

Clam-Gallasův palác
Husova 20, Praha 1


datum konáníod 18. 4. 2014
do 31. 7. 2014
zobrazit
zobrazit soubor (pdf, 0.6 MB)