ALFRED KUBIN & SASCHA SCHNEIDER

Démoni ze země nevědomí

Společná výstava Alfreda Kubina (1877–1959) a Saschi Schneidera (1870–1927) je první světovou premiérou představující reflexi jejich díla ve vzájemných souvislostech. Páteří projektu se stávají dva pozoruhodné celky. Grafický cyklus Facsimiledrucke nach Kunstblättern von Alfred Kubin (1903), tzv. Weberovo album, kterým Kubin vstoupil na uměleckou scénu a doslova na ni zazářil, neboť bylo zřejmé, že přišel někdo, kdo od základů mění rétoriku vnímání podvědomí a světa fantazie a cyklus Zwölf Zeichnungen von Sascha Schneider (1896), jež autor vytvořil jako osobní žalobu světa v jeho pokrytectví a zkáze. Oba vycházeli z mocného vlivu Maxe Klingera, který přetavili v polaritu osobitého pojetí démonické dekadence závislé nejen na uměleckých vzorech, ale především na hojně se rozrůstající společenské frustraci pramenící z potlačovaného nevědomí, jak ji definoval Sigmund Freud. Oba předznamenali surrealismus, který s náskokem svých talentů dekódovali v samých kořenech nevědomí. Schneider je v současné době vděčným objektem pro stále populárnější queer studies, které se zabývají otázkami spojenými s homosexuální identitou umělce v jeho tvorbě.
K výstavě vyjde samostatná publikace.

Alšova jihočeská galerie
Zámecká jízdárna AJG, Hluboká nad Vltavou čp. 144


datum konáníod 24. 5. 2014
do 28. 9. 2014
zobrazit
zobrazit soubor (pdf, 1.9 MB)