Investujte s námi

Od 90. let budujeme kromě nedotknutelného sbírkového fondu také zajímavé investiční portfolio pro budoucí ekonomické zhodnocení, neboť kdo jiný než my si nejlépe uvědomuje, že investice do umění je nejméně rizikovým uložením finančních prostředků, které odolávají výkyvům trhu a proměnlivým ukazatelům akciových portfolií.

Našich konzultačních služeb využívá celá plejáda korporátních klientů i soukromých sběratelů a investorů. Mnoholeté zkušenosti na poli akvizic na domácím a zahraničním trhu jasně dokazují, že jsme se nemýlili, že naše vize dokázaly odolat času a získat taková díla, která se již jen obtížně ocitnou v prodejních nabídkách. V počátcích rozvoje české tržní společnosti jsme dokázali vsadit na umělecké projevy, které se zhodnotily. S postupnou stabilizací společnosti je generace nových zájemců o vstup do tajemného a mnohdy i z obchodního hlediska neúprosného světa trochu handicapována. Ale přesto všechno jsme přesvědčeni, že fungujeme dnes s nemenší mírou smělé odvahy vstupovat do zajímavých nákupů také proto, že za námi stojí obrovský kus viditelné práce a že se v mnoha ohledech držíme konzervativní politiky vlastního vkusu a jasně stanovených principů.

Třebaže naše klientela tvoří uzavřenou společnost, rádi vstoupíme do kontaktu i s vámi – potenciálními investory, kteří se nebojí otevřít dveře do světa umění, budou schopni odvážných kroků garantovaných naší zkušeností, vlastní odvahou a především společnou radostí z kreativních příležitostí, jaké obchod s uměním poskytuje. V rozvíjejícím se evropském prostoru je naprosto přirozené, že významné firmy a korporace podporují umění a investují část zisku právě do uměleckých komodit. Investují tím také do hodnoty své práce, značky a image. Kromě jiného spravujeme některé sbírkové fondy našich klientů, soustavně zhodnocujeme jejich akviziční portfolia zařazováním významných i solitérních uměleckých děl na důležité výstavy, propagujeme je v kontextech, o nichž svědčí naše bohaté kontakty s předními domácími i zahraničními institucemi.

Jsme schopni ušít na míru konkrétní a individuální investiční strategii Vašim potřebám i možnostem. Zároveň zajišťujeme konzultace v oblasti plánování významných akvizic ať už naším prostřednictvím, nebo přes spřízněné aukční domy a art-dealery. Jsme schopni postavit klíčový investiční plán a jeho program krátkodobě i dlouhodobě naplnit. Přirozenou součástí servisu je ochrana uměleckých děl a jejich zabezpečení, poskytování restaurátorských služeb, špičkového rámování, vedení profesionální dokumentace, činnost archivace dat, provenienční rešerše a odborný transport z místa na místo včetně sofistikovaných produktů ochrany sbírek a pojištění. Součástí naší činnosti je také provádění odborných posudků, oceňování uměleckého majetku dle přísných kritérií a zajištění „křížové“ konzultace, propojení s předními odborníky. Na vaše vyžádání vás budeme rádi kontaktovat a sdělíme vám příslušné podrobnosti stran celé struktury možné spolupráce a participace.