Patrik Šimon

Narozen roku 1973 v Praze, vystudoval obor dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho specializací je evropské výtvarné umění 19. a 20. století. Během své odborné badatelské činnosti nasbíral velké množství zkušeností v praktickém fungování na domácím a zahraničním trhu s uměním. Je autorem a spoluautorem deseti odborných publikací, připravil a od roku 1992 publikoval stovky výtvarných recenzí, článků a textů do katalogů. Od roku 1997 je kurátorem celé řady uměleckých výstav doma i v zahraničí. Připravil deset televizních scénářů a filmových realizací o současném výtvarném umění. O Patriku Šimonovi byl natočen filmový dokument režiséra Petra Skaly Sběratel emocí, který podtrhuje také jeho filantropickou činnost sběratele, jehož umělecké sbírky náleží k tomu nejlepšímu, co může česká kultura poskytnout. Patrik Šimon v sobě spojuje odborné předpoklady historika umění s manažerskými vlastnostmi, které vyúsťují v pocitu odpovědnosti za svěřené umělecké hodnoty, jejichž budoucnost je závislá na přesvědčení a schopnosti je chránit, rozvíjet v duchu otevřené a svobodné společnosti a zprostředkovávat jejich krásu sobě, blízkým a široké veřejnosti.

Obchodní subjekty Patrika Šimona již od svého založení v roce 1994 programově zajišťují svojí činností provoz a akviziční strategii uměleckého sbírkového fondu, který je hlavní náplní a smyslem většiny jeho aktivit. Bohatě strukturovaná sbírka uměleckých děl není sice veřejně přístupná, ale svým rozsahem a významem patří k nejvýznamnějším soukromým sbírkám ve střední Evropě. Z jejích bohatých fondů čerpají poznatky četní domácí a zahraniční badatelé, ročně se odbavují desítky zápůjček do předních muzeí a galerií u nás i v zahraničí. Depozitáře umělecko-historické knihovny obsahují více jak 80 000 svazků speciálně zaměřených na rozmanité disciplíny (domácí a zahraniční výstavní katalogy, přehledové publikace, speciální lexika, katalogy raisonné, historická periodika apod.). Knihovna se soustavně doplňuje a je integrální součástí moderního přístupu k chápání a poznávání sbírky.

Doplňující součást aktivit tvoří nakladatelství Patrik Šimon – Eminent, jež vydává odborné publikace o umění, umělecké monografie, výstavní katalogy a svou produkcí plní nezastupitelnou roli v soustavném zveřejňování a seznamování veřejnosti s obsahem vlastních sbírek umění.