Zápůjčky ze sbírky

2023 Moravská galerie Brno - Made by Fire 

2023 Pražský hrad – Míčovna, Designblok - Made by Fire 

2023 Kampus Hybernská, Praha, Galerie Hyb 1 - FALLEN – Matěj Janák

2023 Kampus Hybernská, Praha, Galerie Hyb 4 - Umění je nuda. Intermediální škola Milana Knížáka 

2023 Triennale di Milano, Milano - Made by Fire 

2023 Galerie Sýpka Valašské Meziříčí - Barbora Myslikovjanová – PŘED / TÍM

2022 Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – Hluboká voda, hluboký les. Strašidla podle zkušenosti a tradice

2022 Tokemak Golem Praha - Clueless Agency: rozkošný most a jiné zpropadené tools

2020 Musée d´Orsay, Paris - Les origines du monde. L'Invention de la nature au XIXe siécle 

2020 Středočeské muzeum v Roztokách, zámek Roztoky - Heda: Kameni, promluv! Sochařka H. Zaorálková 

2020 Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům - Formosa Deformitas / O podivné spřízněnosti baroka a kubismu

2020 Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice - stálá expozice Boženy Němcové 

2020 České muzeum stříbra, Kutná Hora - Stavitelé katedrál 

2020 Galerie Villa Pellé, Praha –  Julius Reichel, Roman Výborný – Brrrain freeze!!! 

2020 Alšova jihočeská galerie, zámek Hluboká - Tomáš Císařovský / Každý den odvahu

2020 Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí –  Markéta Daňková – Hranice těla 

2020 Shizuoka City Museum of Art, Shizuoka –  MUCHA AND JAPAN – JAPAN AND ORLIK 

2020 Západočeská galerie, Plzeň –  Od práce k zábavě – Podoby volného času v umění XIX. století 

2020 Galerie Villa Pellé, Praha –  Barbora Myslikovjanová – Rovnováha ticha 

2020 Galerie Villa Pellé, Praha –  Jana Horálková – Prostory úkrytů 

2020 Galerie Ztichlá klika, Praha –  Norbert Hochsieder II - Grafické práce z let 1919-1944 

2020 Prefectural Museum of Art, Okayama –  MUCHA AND JAPAN – JAPAN AND ORLIK 

2019 Galerie Ztichlá klika, Praha –  Norbert Hochsieder I - Grafické práce z let 1919-1944 

2019 Centro Sefarad-Israel, Madrid –  El Gueto de Praga y otras obras de Bedřich Feigl 

2019 Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác  –  STAŘÍ MISTŘI – zápůjčky ve stálé expozici

2019 The Museum of Modern Art, Wakayama –  MUCHA AND JAPAN – JAPAN AND ORLIK 

2019 Prague house Brusel, Brusel –  Jan Uldrych + Lukáš Novák – Dark Crystal

2019 Kunsthalle Mannheim –  Inspiration Matisse

2019 Vienna contemporary, Marx  Halle Vienna –  International Art Fair 

2019 Chiba City Museum of Art, Tokio –  MUCHA AND JAPAN – JAPAN AND ORLIK 

2019 Galerie Nevan Contempo, Praha –  Monolog kominíka ve městě bez kominíků 

2019 Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos, Brno –  Okouzlení Afrikou 

2019 Rijksmuseum, Amsterdam –  All the Rembrandts 

2019 Galerie Smečky, Praha –  Hugo Steiner-Prag / Golem 

2019 Galerie města Plzně, Plzeň –  Jiné hlasy, Jiné pokoje

2018 Shoreditch Town Hall, London –  London Design Fair 2018

2018 Palazzo Roverella, Rovigo –  Art and Magic. The spell of Esotericism in Europe, from Symbolism to the historical avant-garde movements

2018 Holešovická šachta Praha  Le(m)on Incest. Ester Paras a Anna Wyrwa.

2018 Galerie výtvarného umění v Chebu –  Hugo Steiner-Prag. Za prahem skutečnosti.

2018 Zámek Litomyšl - Poutníci. Turisté proti své vůli / Kars, Kopf, Duras, Reder, Pelc 

2018 Grand Palais Paris, Galerie nationales – Kupka – Pionnier de l´abstraction.

 
2018 Galerie 8smička – Humpolec – Pocta suknu: Textil v kontextu umění.

2018 Západočeská galerie v Plzni  Masné krámy -  Trauma. tíseň, extáze, prázdnota.                      Formule patosu 1900 – 2018

2017 Severočeská galerie umění v Litoměřicích -  Z dálky / z blízka. Krajinomalba 19. stol. Severní Čechy

2017 Alšova jihočeská galerie - Friedrich Feigl / Oko vidí svět

2016 Muzeum umění Olomouc –  Šumění andělských křídel / Anděl v evropském výtvarném umění

2016 Galerie výtvarného umění v Chebu – Friedrich Feigl / Oko vidí svět

2016 Praha, Museum Kampa - MUNCH KUPKA KOKOSCHKA / Tělesnost 1890-1921

2016 Galerie NoD, Praha – Janovský / Fabian / Palúch – PERSONAE

2016 The Chemistry Gallery, Praha – Barbora M. / Holčička z odvrácené strany noci

2015 Národní galerie v Praze – Salmovský palác - Smysl pro umění / Ceny české akademie věd a umění

2015 Národní galerie v Praze – Veletržní palác - Umělci a proroci / Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys

2015 Schirn Kunsthalle Frankfurt – Künstler und Propheten. Eine geheime geschichte der moderne 

2015 Národní galerie v Praze – Veletržní palác - Oskar Kokoschka a Praha 

2015 GASK Kutná Hora   Martin Krajc – Odrazy druhého světa

2014 Topičův salon – Praha   120 let Topičova salonu 1894 – 2014 

2014 Západočeská galerie v Plzni  "13"
Karikatura a její příbuzní. Kreslíři a společnost v Čechách 19. století

2014 The Chemistry Gallery
EPOS 257. Portréty

2014 Oblastní galerie v Liberci
Erwin Müller (1893–1978)

2014 Národní galerie v Praze  Salmovský palác
Z Chrastavy do Vídně. Josef Führich (1800-1876)

2014 Oblastní galerie v Liberci
Z Chrastavy do Vídně. Josef Führich (1800-1876)

2014 Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Tvrzení moderny. České sochařství ze sbíkry Karly a Davida Železných

2014 Národní galerie v Praze – Salmovský palác
Japonismus v českém umění

2014 Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň "13"
Na okraji davu. Umění a sociální otázka v 19. století

2013 Oblastní galerie v Liberci
Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období

2013 Wien, Belvedere
Dekadenz – Positionen des österreichischen Symbolismus

2013 Praha, Museum Kampa
Judita na Kampě – Klimt / Mucha / Kupka

2013 Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou – zámecká jízdárna
Osvobozování sentimentu. Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru

2013 London, Raven Row
Běla Kolářová

2012 Správa Pražského hradu – Císařská konírna / Královský letohrádek
Poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby

2011/2012 Archiv hlavního města Prahy a Muzeum hlavního města Prahy – Clam-Gallasův palác
Pražské rokoko. Kulturní a společenský život v Praze 1740–1791

2011 Praha, DOX Centrum současného umění
Rudolf Steiner a současné umění

2011 Telč, Galerie Hasičský dům
Sláva císaři, aneb návštěva císařského páru v Čechách v roce 1833 a poslední česká korunovace roku 1836

2011 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Sláva císaři, aneb návštěva císařského páru v Čechách v roce 1833 a poslední česká korunovace roku 1836

2011 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Temná noc, jasná noc. Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. až 21. století

2010 Statutární město Jihlava
Gustav Mahler a Vídeň

2010 Krakov, Mezinárodní centrum kultury (Muzeum umění Olomouc)
Dům milovníka umění / Výtvarná kultura Čech a Moravy 1870–1930

2009/2010 Národní galerie v Praze – Jiřský klášter
August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi

2009 Západočeská galerie v Plzni – výstavní síň Masné krámy
Jan Autengruber

2009 Národní galerie v Praze – Valdštejnská jízdárna
Otakar Lebeda

2009 Západočeská galerie v Plzni – výstavní síň Masné krámy
Šumava – Der Böhmerwald / Alfred Kubin – Josef Váchal

2009 České Budějovice, Alšova jihočeská galerie – Worthnerův dům
Memi grafika II 

2009 Moravská galerie v Brně – Uměleckoprůmyslové muzeum
Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století

2009 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
František Bohumír Zvěřina 2009, Namur, Musée provincial Félicien Rops, Dekadence. Bohemian Lands. 1880–1914

2009 Brusel, Hôtel de Ville de Bruxellex
Dekadence. Bohemian Lands. 1880–1914

2008/2009 Galerie hlavního města Prahy – Městská knihovna
Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století

2008 Galerie výtvarného umění v Chebu
Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě

2007/2008 Praha, České muzeum výtvarných umění
Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě

2007/2008 Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta Guttmanna
Bedřich Feigl (1884–1965). Obrazy, kresby, grafika

2006/2007 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Hory, skály, kameny

2006/2007 Galerie hlavního města Prahy
!Křičte ústa! Předpoklady expresionismu

2006/2007 Praha, Obecní dům
V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914

2006 Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění
Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové

2006 Klenová, Galerie Klatovy / Klenová
Od země přes kopec do nebe

2006 Muzeum hlavního města Prahy (Židovské muzeum v Praze)
Pražské ghetto v obrazech

2006 Galerie hlavního města Prahy – dům U Kamenného zvonu
V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900–1950

2006 Národní galerie v Praze – Veletržní palác
Běla Kolářová

2005/2006 České muzeum výtvarných umění v Praze
Pohádkové bytosti

2005 Moravská galerie v Brně – Pražákův palác
Václav Špála. Mezi avantgardou a živobytím

2005 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Od země přes kopec do nebe… o chůzi, poutnictví a posvátné krajině

2005 Praha, Galerie Rudolfinum
Alén Diviš

2005 Národní galerie v Praze – Valdštejnská jízdárna
Václav Špála. Mezi avantgardou a živobytím

2004/2005 Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění
Dům milovníka umění

2004/2005 Muzeum umění Olomouc
Et in Arcadia Ego. Historické zahrady Kroměříže

2004 Muzeum Šumavy Sušice
Memento mori! Smrt jako brána do věčnosti ve výtvarném umění

2004 Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta Guttmanna
Emil Orlik. Podobizny přátel a současníků

2003 Praha, Výstavní síň Mánes
Čečo / Berlín • Praha • Berlín

2003/2004 Galerie hlavního města Prahy – Městská knihovna
Umělecká beseda

2000/2001 Praha, Galerie Rudolfinum
Křídla slávy

2000 České Budějovice, Galerie Měsíc ve dne
Má drahá melancholie. Michal Vavrečka

2000 Praha, Galerie Nová síň
Čečo. Vlci a beránci

1999/2000 Národní galerie v Praze – Jízdárna Pražského hradu
Julius Mařák a jeho žáci

1999 Ústí nad Orlicí, Galerie pod radnicí
Jiří Kolář. Pocta Picassovi

1999 Praha, Staroměstská radnice
František Antonín Špork – významný mecenáš barokní kultury v Čechách

1998 Praha, Akademie výtvarných umění
Posedlost kresbou. Počátky Akademie umění v Praze 1800–1835

1998 Národní galerie v Praze
Alois Bílek. Abstrakce 1913–1914