Rozdělení a charakter sbírky

A1/ sbírka kresby a grafiky 19. století (1780–1900)
A2/ sbírka kresby a grafiky 20. století (1900–1950)
A3/ sbírka kresby a grafiky 14.–18. století

B1/ sbírka obrazů 17.–20. století (1600–1950)
B2/ umění 20. a 21. století (1951–2010)
B3/ sochařská sbírka 17.–20. století
B4/ oddělení užitého umění a asiatik

C1/ umění židovských a německých autorů (1850–1938)
C2/ fond Emil Orlik
C3/ ženy umělkyně

D1/ fond historické knihovny 17.–20. století