Obecná charakteristika sbírky

Sbírka Patrika Šimona je rozsáhlým pramenem k poznání českého a evropského umění 19. a 20. století. Obsahuje i několik děl ze starších uměleckých epoch a disciplín. Podstatným těžištěm kolekce jsou práce na papíře, zejména pak kresby a grafické listy. Pozoruhodný je rozsáhlý fond umění získaný z restituce továrníka Jindřicha Waldese. Ve sbírce jsou ovšem přítomna i díla z provenience Prokopa Tomana, Rudolfa Ryšavého, Richarda Morawetze, F. A. Borovského, F. X. Jiříka a dalších neméně významných jmen české sběratelské scény první poloviny 20. století. Velké množství exponátů čítající na 16 000 exemplářů zahrnuje ovšem také obrazy a sochy významných i solitérních umělců evropské provenience.


Od roku 2000 se sbírka postupně zpřístupňuje veřejnosti formou dočasných krátkodobých i dlouhodobých výstav a zápůjček doma i v zahraničí. Mezi důležité partnery našich aktivit náleží Národní galerie v Praze, Muzeum umění Olomouc, Galerie výtvarných umění v Chebu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích, Oblastní galerie v Liberci, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Kunstmuseum Bayreuth, Landesmuseum St. Pölten či Liechtenstein museum ve Vídni.


Odborníkům a studentům poskytujeme badatelské zázemí přes žádost e-mailem. Dále zajišťujeme digitální obrazový materiál pro odborné publikace a badatelské účely na základě jednoduchého a přehledného smluvního vztahu. Naším cílem je zprostředkovávat špičková umělecká díla v kontrastu s neznámými, neprávem zapomínanými a solitérními uměleckými jmény, jejichž kvalita je nezpochybnitelná a je potřeba ji znovu objevit a pochopit. Nastavovat odvážné kontexty napříč časem a poskytovat originální a invenční zážitek z umění, jež bez ohledu na čas svého vzniku v sobě nese kód imaginace, dekadence i vývojové abnormality. Právě proto, že disponujeme se soukromým fondem uměleckých děl, máme k dispozici větší svobodu i naději, že se naše úsilí rychleji dostane ke shodně naladěným milovníkům umění.